Home

Nasze osiągnięcia

Nowoczesne Kadry Mazowsza

Regionalny otwarty projekt szkoleniowy w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego "Nowoczesne Kadry Mazowsza"

Więcej …
 
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego Jelfa S.A.

Ponadregionalny zamknięty projekt szkoleniowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego Jelfa S.A.

Więcej …
 
Dofinansowanie dla firmy Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.

Ponadregionalny zamknięty projekt szkoleniowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla firmy Jeronimo Martins Dystrybucja Sp.
z o.o.

Więcej …
 

Newsletter

Aktualności
„PIERWSZY BIZNES” Działanie 6.2 POKL PDF Drukuj Email
wtorek, 27 sierpnia 2013 13:16

„PIERWSZY BIZNES” Działanie 6.2 POKL

Skills Academy Sp. z o.o. rozpoczyna realizację kolejnego projektu dotyczącego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wśród osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest:

· podniesienie aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia młodych osób bezrobotnych i biernych zawodowo (poniżej 25 roku życia) znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez samozatrudnienie,

· zmniejszenie barier psychologicznych związanych z samozatrudnieniem,

· wsparcie doradczo-szkoleniowe

· poszerzenie wiedzy związanej z prowadzeniem własnej firmy,

· wsparcie kapitałowe w początkowym okresie funkcjonowania firmy (wsparcie pomostowe, dotacja inwestycjna)

Zmieniony: środa, 16 października 2013 13:30
Więcej…
 
Szkolenia z PO IG 8.1 i 8.3 - e-biznes i B2B PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2010 14:07

Chcielibyśmy poinformować, że z wielkim sukcesem odbyło się szkolenie organizowane przez naszą… firmę w styczniu z zakresu szeroko pojętego e-biznesu i B2B oraz aplikowaniem o środki z UE w tym zakresie.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z PO IG działanie 8.1 i 8.2, pisaniem wnioskółw oraz nowymi wytycznymi wprowadzonymi od stycznia zapraszamy do kontaktu, ponieważ planowane jest dodatkowe szkolenie w lutym, jeszcze przed uruchomieniem nowego konkursu.

 

Zespół Skills Academy

 

Zmieniony: piątek, 18 marca 2011 08:08
 
Wiedza techniczna coraz bardziej w cenie PDF Drukuj Email
czwartek, 03 grudnia 2009 12:45

Szkolenia prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cieszą… się tak dużym zainteresowaniem, że środki na nie przewidziane topnieją…. Dlatego w przyszłym roku trudniej będzie o dotacje na szkolenia dla pracowników.

Założenie jest bowiem takie, że w 2010 r. pomoc ma trafiać do najwłaściwszych instytucji i środowisk. Tymi natomiast, w ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), są… grupy określane jako trudne. Czyli te, które najgorzej jest zaktywizować zawodowo.


Źródło: Rzeczpospolita

Zmieniony: piątek, 18 marca 2011 08:18
 
Radykalnie zmieniły się zasady podziału dotacji na e-usługi PDF Drukuj Email
czwartek, 03 grudnia 2009 12:35

Nowe kryteria mają na celu wyłonienie najlepszych, najbardziej innowacyjnych pomysłółw. Dotychczas dotacje na e-usługi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, na konkursy wpłynęło ponad 5 tys. projektów (chętni tworzyli nawet kolejki społeczne i stali w kolejkach w weekend). Problem w tym, że wiele z nich powielało istniejące na rynku schematy, a stosowane kryteria nie pozwalały ich odrzucić podczas oceny.
1,6 mld zł wynosi budżet dotacji na e-usługi na lata 2007 - 2013.

Zmieniony: poniedziałek, 12 marca 2012 14:04
Więcej…
 
SZKOLENIE PO IG 8.1, 8.2 - FUNDUSZE UNIJNE NA START I ROZWÓJ E-BIZNESU - NOWY TERMIN 15 STYCZEŃ 2010 R. PDF Drukuj Email
piątek, 27 listopada 2009 12:58

Z uwagi na nowe, ostre, zatwierdzone wczoraj kryteria, które obowiązywaą bądą już od nowego konkursu, który rusza w lutym został zmieniony termin szkolenia z Po IG 8.1 i 8.2 FUNDUSZE UNIJNE NA START I ROZWĂ?J E-BIZNESU. Szkolenie odbądzie sie 15 stycznia 2010 r.

Do zagospodarowania jest blisko 1,5 miliarda euro przeznaczone na projekty mające na celu budową interaktywnych zasobów internetowych i tworzenie usług elektronicznych (e-usług), rozbudową systemów elektronicznej komunikacji miądzy firmami (B2B) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .
Gdzie aplikować
Priorytet 8. Społeczełstwo informacyjne - zwiąkszanie innowacyjnołci gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 (PO IG).
W skład Priorytetu 8 PO IG wchodzą cztery schematy udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Programu, zwane dalej "działaniami".
Pierwszym z nich jest działanie 8.1 Wspieranie działalnołci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej przeznaczone dla e-startupów na rozwój e- usług.


Ideą przewodnią działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B jest wdrażanie w firmach najnowoczełniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze konkurowanie z przedsiąbiorstwami opierającymi swój biznes na nowych technologiach, nie tylko w Polsce lecz na całym łwiecie.
O łrodki w ramach PO IG 8.1 i 8.2 bądziecie Pałstwo mogli aplikowaą już w styczniu.

Attachments:
Download this file (formularz zgłoszeniowy szkolenie e-biznes.doc)Formularz zgłooszeniowy na szkolenie[Formularz zgłoszeniowy na szkolenie]38 Kb
Download this file (formularz zgłoszeniowy szkolenie e-biznes.pdf)Formularz zgłoszeniowy na szkolenie[Formularz zgłoszeniowy na szkolenie]408 Kb
Download this file (Funduszeunijnenastartirozwojebiznesu.pdf)Fundusze unijne na start i rozwój biznesu[Fundusze unijne na start i rozwój biznesu]96 Kb
Zmieniony: poniedziałek, 12 marca 2012 17:04
Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 2
 
klucz250.jpg

Najnowsze szkolenia

SZKOLENIE PO IG 8.1, 8.2 - FUNDUSZE UNIJNE NA START I ROZWÓJ E-BIZNESU

Szkolenie z PO IG 8.1 i 8.2 -Fundusze unijne na start i rozwój e-biznesu

Termin szkolenia: 15.01.2010
Czas trwania: 9:30 - 14:45

Cel szkolenia : zapoznanie uczestników szkolenia z najbardziej aktualnymi zasadami udzielania dofinansowania w ramach uruchomionych
działał 8.1 i 8.2 POIG dla osób i firm planujących rozpoczącie i rozwój biznesu w Internecie (w mediach elektronicznych). Zaprezentowanie zmian które bąda obowiązywaą od nowego konkursu ogłoszonego już w lutym 2010 r.

Odbiorcy: wszyscy zainteresowani -osoby fizyczne planujące rozpoczęcie e-biznesu, przedsiąbiorcy z różnych branż, o różnych
specjalnościach (nie tylko informatycznych), firmy planujące wdrażanie systemów i serwisów B2B oraz B2C.

Więcej …
 
Zarzą…dzanie zespołem

25.10.2009

 
Doskonalenie umiejętności managerskich

15.10.2009